Virolainen: Tehostettua tukea muistisairaille

Kokoomuksen varapuheenjohtaja kansanedustaja Anne-Mari Virolainen haluaa tehostettua tukea muistisairaille. Hän toivoo kotiin vietävien palvelujen kehittämistä ja uusien keinojen etsimistä muistisairaiden täysipainoisen elämän takaamiseksi.

-Uusi vanhuspalvelulaki antaa hyvät lähtökohdat kotiin vietävien palvelujen kehittämiseen. Käytännössä myös kunnat, järjestöt ja vapaaehtoistyöntekijät on saatettava entistä tiiviimpään yhteistyöhön, jotta kasvavasta palvelutarpeesta voidaan huolehtia, Virolainen sanoo.

Kansallisen muistiohjelman mukaan muistisairaiden määrä on huimassa nousussa, ja vuonna 2020 sairastavia on jo 130 000. Kotona asuminen olisi monelle mieluisin ¬ ja myös yhteiskunnan kannalta edullisin vaihtoehto, mutta Virolaisesta se vaatisi tuekseen aiempaa paljon laajempaa ja parempaa tukiverkostoa.

-Jotta muistisairaat voisivat jatkaa mahdollisimman omatoimista ja täysipainoista elämää, heidän tuekseen on etsittävä myös uusia keinoja. Esimerkiksi moni eläkeläinen on hyväkuntoinen ja tahtoisi tehdä hyvää. Vapaaehtoisvoimavarojen hyödyntämiseen onkin syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Yksi hyvä esimerkki on Turun Seudun Lihastautiyhdistyksen projekti, jossa muistiasiakkaille on jo kahden vuoden ajan koulutettu vapaaehtoisavustajia.

Virolaisen mukaan on tärkeintä huolehtia siitä, ettei ketään ? myöskään muistisairaiden läheisiä ? jätetä haasteineen yksin.

-Palkitsevinta on, kun kaikki osapuolet voivat kokea voittavansa vuorovaikutuksesta. Muistisairaiden auttaminen on usein haasteellista, ja siksi myös muistisairaiden lähipiiri tarvitsee tehostettua tukea, koulutusta ja ohjausta. Laajennettu turvaverkko keventää jokaisen siihen osallisen taakkaa ja luo mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia ja oppia.

Lisätiedot: Anne-Mari Virolainen, 050-5121 941