Anne-Mari Virolainen Presidenttifoorumissa: Kehityspolitiikalta tarvitaan tuloksellisuutta

? Toimiva kehityspolitiikka luo kehitysmaiden köyhille edellytyksiä parempaan elämään ja edistää samalla myös suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Veronmaksajilla on kuitenkin täysi oikeus vaatia kehitysyhteistyöltä samaa tehokkuutta ja tarkkuutta kuin muultakin yhteisten varojen käytöltä, Virolainen sanoi.

? Suomen tulee keskittää voimavaransa työhön, joka edistää rauhaa, rehellistä hallintoa, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja elinvoimaista yksityissektoria. Naisten asemaa pitää vahvistaa kaikin keinoin. Kehitysmaiden asemaa tulee parantaa myös kauppapolitiikan keinoin. Myös yritysten on kannettava oma vastuunsa, Virolainen painotti.

Kokoomus on ajanut kehitysyhteistyön määrärahojen voimakasta nostamista. Suomen panos on noussut yli 300 miljoonalla eurolla vuodesta 2007. Rahoitusta tulee jatkossakin nostaa niin, että Suomi saavuttaa YK:n suositustason, 0,7 % bruttokansantulosta, mahdollisimman pian.