Anne-Mari Virolainen: Lisää yrittäjäasenteen jalkauttamista korkeakouluopintoihin

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen peräänkuuluttaa korkeakouluihin entistä enemmän työelämäorientaatiota ja työelämäyhteistyötä.

– Tuoreet tilastot kertovat, että vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys on huimassa kasvussa. Helmikuussa tällaisia työttömiä oli 36 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Korkeakoulutetut edustavatkin jo 60 prosenttia nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvista 25?29-vuotiaista vastavalmistuneista. On myönteistä, että esimerkiksi Akava on kiinnittänyt näiden nuorten tilanteeseen huomiota. Kysymyksessä on selvästi ryhmä, jonka tarpeisiin ei ole vielä täysin kyetty vastaamaan.

Virolaisen mukaan esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksesta puhuttu paljon ja siihen liittyy yhä runsaasti käyttämättömiä mahdollisuuksia.

– Yrittäjyysajattelun jalkauttaminen eri koulutusasteille lähtenyt hyvin käyntiin, mutta sitä pitää vauhdittaa. Korkeakouluopinnoissakaan ei tule sivuuttaa käytännön työelämän näkökulmaa, eli näkemystä siitä, mille tiedoille ja taidoille on työelämässä kysyntää ja millä tavoin niitä voidaan parhaiten kartuttaa. Yhteistyön kehittäminen yritysten ja työelämän edustajien kanssa on yksi tapa päivittää koulutusta vastaamaan nykyajan työelämän tarpeita.

Virolainen muistuttaa, että suurin osa uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin ja että Suomessa tarvitaan myös uusia yrittäjiä.

– Useissa kaupallisen alan koulutusta tarjoavissa yliopistoissa, kuten Aalto-yliopistossa, yritysyhteistyö on viety kaikista pisimmälle. Muiden alojen korkeakoulut voisivatkin hyvin ottaa mallia toisaalla hyviksi havaituista käytännöistä. Hallitus vauhdittaa työllisyyttä mm. yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä kannustavalla verouudistuksella, mutta lisäksi kaivataan koko yhteiskunnan läpäisevää yrittäjyyskasvatusta.