Anne-Mari Virolainen: Lasten nettikäyttäytymiseen kiinnitettävä huomiota kesälomien aikana

?Vanhempien tulisi selvittää, mitä palveluja heidän lapsensa käyttävät netissä. Sivustoihin tulee tutustua yhdessä ja käydä läpi perusasiat siitä, miten milläkin sivustolla toimitaan sekä mikä on turvallista ja hyväksyttävää ja mikä ei. Seksuaalisen ahdistelun ohella on tärkeää estää nettikiusaamista. Perinteisestä koulukiusaamisesta poiketen nettikiusaaminen voi jopa yltyä lomien aikana, jolloin siihen puuttuminen on vanhempien vastuulla?, Virolainen toteaa.

?Molemminpuolinen luottamus on olennaisin asia, kun lasten kanssa sovitaan netin käyttämisen pelisäännöistä. Parasta on rohkaista lasta kääntymään heti vanhempiensa puoleen, jos hän kohtaa netissä asiatonta kohtelua. Keskeistä on avoin keskustelu ja se, että asiat käsitellään jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapselle on myös syytä korostaa, että kaikesta epäilyttävästä voi kieltäytyä eikä tuntemattomille pidä kertoa liikaa itsestään tai lähettää kuvia.?

Viime vuonna julkaistun Poliisin ja Pelastakaa lapset ry:n tutkimuksen mukaan kolmannes alle 16-vuotiaista lapsista kertoo joutuneensa internetissä seksuaalisen ahdistelun kohteeksi, esimerkiksi vastaanottaneensa itseään selvästi vanhemmalta tai aikuiselta henkilöltä seksuaalisesti häiritseviä viestejä tai kuvia. Myös seksiehdotuksia tuntemattomalta henkilöltä on saanut verkon kautta yli kolmannes.


Kuvat