Anne-Mari Virolainen: EU:n uudet ilmasto- ja energialinjat vahvasti järkivihreät

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen on tyytyväinen, että EU-maiden johtajat pääsivät neuvotteluissaan sopuun vuoteen 2030 ulottuvista ilmasto- ja energiapolitiikan linjoista.

”On erittäin tärkeää, että ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 saatiin nyt sovittua. Saavutettu neuvottelutulos on mielestäni järkivihreä kompromissi ja se antaa hyvät lähtöasetelmat EU:lle kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Unioni näyttää nyt esimerkillistä suuntaa kunnianhimoisilla tavoitteillaan”, Virolainen toteaa.

Eurooppa-neuvostossa tehdyissä linjauksissa EU:n kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi sovittiin vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi sovittiin uusiutuvan energian tavoitteeksi 27 prosenttia ja energiatehokkuuden osalta sovittiin 27 prosentin ohjeellinen tavoite.

Virolaisen mukaan linjaukset ovat järkeviä. Hän pitää erityisesti Suomelle tärkeänä sitä, että tehtyjen päätösten myötä taakanjako jäsenmaiden välillä on jatkossa mahdollisimman tasapainoinen.

”Tähän saakka muun muassa Suomi on joutunut tekemään enemmän samalla, kun osa köyhimmistä jäsenmaista on voinut jopa lisätä päästöjään. Olen erittäin tyytyväinen siihen päätökseen, että jatkossa yksikään EU:n jäsenmaa ei voi enää näin toimia. Sääntöjen ollessa kaikille samat, uskon sen vaikuttavan positiivisella tavalla yksityisen sektorimme kilpailukykyyn sekä puhtaan sektorin kehittämisen mahdollisuuksiin”, Virolainen sanoo.

Suomen kannalta merkittävää oli lisäksi se, että jatkossa sitoudutaan jatkamaan liikenteen päästöjen vähentämistoimia. Virolaisen mukaan päätös lisätä liikenteen uusiutuvat polttoaineet nyt sovittuun pakettiin turvaa EU:n omaa energiatuotantoa ja luo mahdollisuuksia biotalouden investoinneille.

”Uskon, että tämä antaa positiivisen signaalin biopolttoainealan markkinoillemme. Eurooppa-neuvosto teki todella tärkeän päätöksen linjatessaan uusiutuvien polttoaineiden edistämisestä myös vuoden 2020 jälkeen”, Virolainen toteaa.

Virolaisen mukaan Suomen näkemykset tulivat kaiken kaikkiaan hyvin huomioiduiksi sovituissa päätöksissä.

”Olennaista uudessa mallissa on, että päästövähennyksiä toteutetaan nykyistä enemmän siellä, missä se on edullisempaa. Kokonaisuutta arvioitaessa olen pakettiin tyytyväinen, sillä se on kunnianhimoinen, mutta toisaalta myös realistinen ja ennen kaikkea tulevaisuuteen katsova. Meidän tulee turvata Euroopan ja Suomen kilpailukyky ja kasvu. Uskon, että nyt tehdyillä päätöksillä otamme askeleen oikeaan suuntaa”, Virolainen sanoo.