Akaan-Penttilä: EU tarvitsee ryhtiliikkeen

Euroopan unionin kehitys on merkittävässä murroskohdassa. Samalla kun totuttelemme unionin uusiin johtohahmoihin ja tehokkaampaan päätöksentekoon, joudumme myös etsimään ratkaisuja Kreikan akuuttiin talouskriisiin.

Kreikan tunnemme demokratian ja muiden EU:n johtavien periaatteiden syntysijana. Nyt kyynisimmät EU-vastustajat toivovat, että Kreikassa unionin periaatteet myös sammuvat.

Näin ei tietenkään käy – onneksi.

Ne, jotka toivovat vaikeuksia Euroopan unionille, toivovat vaikeuksia Suomelle ja meille suomalaisille.

Tässä kuussa tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Ranskan ulkoministeri Robert Schuman antoi kuuluisan julistuksensa, joka loi pohjan yhdentyvälle Euroopalle. Viimeisten 60 vuoden katsannossa voi sanoa, että Schumanin visio rauhanomaisesta ja vauraasta Euroopasta on pitkälti toteutunut.

Mutta viimeisten 60 päivän valossa on pakko todeta, että Euroopan unioni tarvitsee selkeän ryhtiliikkeen.

Tämän yhteisistunnon aihe, EU:n kasvustrategia on unionille otollinen tilaisuus ryhdistäytyä. Nostan esiin kolme näkökulmaa, jotka koskevat taloutta, ilmastoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Ensiksi taloudesta: Kreikan tilanne on osoittanut karulla tavalla, ettei yhteinen rahapolitiikka voi pitkällä tähtäimellä toimia ilman yhtenäisempää talouspolitiikkaa.

Taloutemme ovat riippuvaisia toisistaan, niin hyvässä kuin pahassakin. Siksi on luontevaa, että teemme tiiviimpää yhteistyötä myös talouspolitiikassa. Tarvitsemme myös tiukempaa kuria, jotta vastaavilta tilanteilta vältytään tulevaisuudessa.

Ei niin, että EU ryhtyisi laatimaan jäsenmaiden budjetit, vaan niin, että komissio seuraa maiden tilannetta ja ryhtyy tarpeen vaatiessa toimiin. Jos huomautukset eivät riitä, on asetettava taloudellisia sanktioita.

Toiseksi muutama sana ilmastosta. Vaikka julkinen keskustelu ilmastonmuutoksesta on lähes kuihtunut, ei itse ilmastonmuutos ole mennyt minnekään.

Meidän on otettava EU:n yhteiset tavoitteet päästövähennyksistä ja uusiutuvasta energiasta tosissaan. Suomi ottaa ison harppauksen eteenpäin, jos hallituksen energiapaketti saa eduskunnan hyväksynnän. Mutta samalla meidän on katsottava, että muut maat hoitavat oman leiviskänsä.

Kolmanneksi huomio sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Demokratian ja ihmisoikeuksien ohella Euroopan johtaviin periaatteisiin kuuluu vastuu heikompiosaisista. Komission ehdotus EU:n kasvustrategiaksi puhuu kasvusta, joka koskee kaikkia ja hyödyttää kaikkia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa nostaa esiin yhden vähemmistöryhmän, jonka tilanne vaatii EU:lta erityistä huomiota ? ja nyt osoitan sanani myös asiasta vastaavalle komissaari Andorille.

Puhun Euroopan romaneista. Romanien syrjintä on häpeä koko Euroopan unionille. Ratkaisu ei voi olla se, että romanit joutuvat siirtymään maasta toiseen ja elättämään itsensä kerjäämällä. EU:n on tehtävä kaikkensa, jotta jäsenmaat hoitavat romanien asiat kuntoon.

Euroopan unionilla on kaikki edellytykset nousta talousvaikeuksista entistä vahvempana. Mutta se edellyttää unionilta huomattavaa ryhtiliikettä.

EU:n ryhtiliike ei kuitenkaan synny ilman poliittista tahtoa. Siksi meidän, tänne kokoontuneiden ministereiden, kansanedustajien ja Euroopan parlamentin jäsenten, on kannettava oma vastuumme. Luotan siihen, että näin myös tapahtuu.


Kuvat