Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kokoo­mus­puoti

Kokoo­mus­puoti

Kokoo­mus­puoti on kokoo­mus­lai­nen lifes­tyle-kauppa, josta saat kaik­kea kampan­join­nista sisus­tuk­seen ja pukeu­tu­mi­seen.

Nyt erikoi­suu­tena on kokoo­mus 100 -juhla­vuo­den koti­mai­set Tirppa-tuot­teet.

Tirppa-kuosi

Puhdasta iloa ja elin­voi­maa. Leik­ki­sää hieno­va­rai­suutta. Kokoo­muk­sen 100-vuotista histo­riaa juhlis­tava Tirppa symbo­loi uutta aika­kautta – unoh­ta­matta aiem­paa.

Kuosissa on tyyli­telty ruis­kukka ja sen nuppuja. Itse tirppa hehkuu keltai­sena, pyrs­tös­sään ja rinnas­saan hive­nen violet­tia. Se muis­tut­taa 2000-luvun ensim­mäi­sen vuosi­kym­me­nen huip­pusuo­si­tusta, sympaat­ti­sesta toivon linnusta.

– Tirppa-kuosissa on ponnis­ta­vaa elämän­voi­maa. Tirppa-kuosin keski­pis­teenä on leik­kisä, sympaat­ti­nen ja selvästi mielis­sään oleva lintu­nen vael­ta­massa ruis­kuk­kien lomassa. Violetti antaa ripauk­sen elegans­sia, joka yhdis­tyy iloi­seen keltai­seen. Halusin ilmen­tää värien käytöllä puolu­eemme uutta, aiem­paa avoi­mem­paa ja rohkeam­paa aika­kautta. Lisäksi halusin nostaa esiin perin­tei­siä, suosit­tuja element­tejä puolu­eemme hienosta histo­riasta, kuvai­lee kuosin suun­ni­tel­lut Kris­tian Tervo. Hän työs­ken­te­lee kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla graa­fik­kona.

Kokoo­mus 100

Kokoo­muk­sen juhla­vuo­den kunniaksi tehdyt tuot­teet on suun­ni­teltu ja valmis­tettu ekolo­gi­sesti Suomessa, koti­maista käsi­työ­tai­toa vaalien. Lisä­maus­teensa koti­mai­seen tuote­sar­jaan tuovat peru­lai­set kehi­ty­syh­teis­työtä tuke­vat korva­ko­rut.

Tästä puotiin

Juhla­vuo­den tuot­teet

Kampan-join­tiin