Kokoomuksen ympäristö­verkoston lokakuun kolumni: Rakentamisen sietämätön kestävyys

Rakennusten kestävyyden arviointi on taitolaji. Siitä ovat kiinnostuneita niin lainsäätäjät kuin vapaaehtoisten luokitusjärjestelmien markkinamiehet. Vaikeusastetta kasvattavat rakennuksen pitkä elinkaari, sen osana toimivien rakennustuotteiden vaikutus teknisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin, eri ympäristövaikutukset, turvallisuuden ja terveellisyyden eri näkökohdat sekä elinkaarikustannukset. Mitä ottaa mukaan, […]

Hallitusohjelma: Irti hiilestä, ravinteet meren sijaan talteen

Ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa linjataan selkeästi kivihiilen käytön lopettamisesta ja tuontiöljyn käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Itämeren suojelu ja kiertotalous saavat vauhtia takarajasta, jonka mukaan puolet maatalouden lannasta ja jätevesien lietteestä kulkee takaisin lannoitteeksi jo vuoteen 2025 mennessä. Viime viikolla eduskunnassa […]

Kokoomuksen ympäristö­verkoston kolumni: Energiaunionin raamit hahmottuvat

Vaikka Euroopan iso riippuvuus tuontienergiasta on ollut pitkään tiedossa, uutta puhtia omavaraisuuden kasvattaminen on saanut Ukrainan-kriisin seurauksena. Venäjä-riippuvuudesta halutaan eroon. Jos tätä ennen EU:n energiapolitiikka oli viime vuodet pääasiassa ilmastopolitiikkaa, nyt energiavarmuus on noussut ykkösaiheeksi. Eivätkä ne ole toisilleen vastakkaiset […]

Kokoomuksen ympäristö­verkoston marraskuun kolumni: Koskisodasta rakentavaan rauhaan

Istuin lapsuuteni kesinä monesti nuotion ääressä Kitka- ja Oulankajoen varressa ja kuuntelin paikallisten kalamiesten värikkäitä tarinoita Kuusamon koskisodasta. Miehet muistelivat usein, kuinka Imatran Voima ja Pohjolan Voima olivat taistelleet alueen hallinnasta niin tosissaan, että olivat tiputelleet isännille rahaa helikoptereista saadakseen […]

Kokoomuksen ympäristö­verkoston kolumni: Uuden ajan ympäristöpolitiikkaa

Takana on runsas kuukausi ympäristöministerinä. Tehtävä on tärkeä, sillä työtä tehdään tulevia sukupolvia varten. Ympäristön ja ilmaston voimme pilata vain kerran. On meidän valintamme, millaista ilmaa jälkeemme tulevat hengittävät, millaisten luonnonilmiöiden kanssa he kamppailevat, millaiset ovat mökkirannat täällä Suomessa ja […]

Kokoomuksen ympäristö­verkoston kolumni: Puurakentamisen lisääminen on myös ympäristöteko

Euroopan talouden junnatessa on tärkeää ponnistella uusien kasvualojen löytämiseksi. Uuden kasvun, innovaatioiden ja työpaikkojen synnyttäminen on paitsi uuden Junckerin komission, myös Suomen hallituksen ykköstavoite. Biotaloudessa on tässä suhteessa monia mahdollisuuksia hyödynnettäväksi. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin työtä. Eurooppalaiset puu- ja metsäteollisuusjärjestöt […]

Kokoomuksen ympäristö­verkoston kolumni: Suomi kampitti Suomen?

Lentoliikenteen päästökauppaa koskevat neuvottelut ovat erikoisessa pattitilanteessa, joka havainnollistaa EU-parlamentin päätöksentekoon hiipinyttä demokratiavajetta. Parlamentin neuvottelija esittelee parlamentin mielipiteenä kolmikantaneuvotteluissa kantaa, jota parlamentin enemmistö vastustaa. Parlamenttia vastassa neuvotteluissa on jäsenmaiden ministereistä koostuva neuvosto, jonka enemmistö on eri mieltä parlamentin neuvottelijan kanssa […]

Kokoomuksen ympäristö­verkoston kolumni: Myös ympäristö­ystävällisissä ja turvallisissa tuotteissa on kemikaaleja

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on yksi maailman merkittävimmistä toimialoista. Sen maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 2 biljoonaa euroa, ja ala työllistää liki 100 miljoonaa ihmistä. Myös Suomen tekstiili- ja vaatetusala on usein kuviteltua merkittävämpi toimiala: koko ala työllistää yli 30 000 ihmistä […]

Kokoomuksen ympäristöverkoston kolumni: Biotalous kestävän kasvun lähteenä

?Suomessa on jo nyt vahvaa biotaloutta muun muassa elintarvike-, metsä- ja energiateollisuudessa. Kuitenkaan nykyisillä toimenpiteillä biotalouden mahdollisuudet eivät täysimääräisesti realisoidu. Siksi tarvitsemme kansallisen tahtotilan biotalouden kehittämiseksi?, kirjoittaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Tulevaisuudessa taloudellinen kasvu on pystyttävä tuottamaan merkittävästi nykyistä […]

Anne-Mari Virolainen: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa

Metsät ovat suomalaisten hyvinvoinnin lähde. Ne tarjoavat raaka-aineita vientiteollisuuden tarpeisiin, uusiutuvaa bioenergiaa, työtä sekä virkistystä ja luonnon antimia. Vaikka metsät ovatkin uusiutumiskykyisiä, ne eivät kuitenkaan ole pohjaton kaivo. Kaikki hoitotoimenpiteet vaikuttavat niiden kehitykseen, mikä tekee hoidon laadusta tärkeää, kirjoittaa kansanedustaja, […]