MENU
video

video


Jyrki Katai­nen: “Terve­tu­loa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

Julkaistu: 26.04.2013 Ympäristö

Jyrki Katai­sen video­blogi: EU:n seit­se­män vuoden kehys­budjetti­päätös oli hyvä Suomelle ja hyvä Euroo­palle

Julkaistu: 14.02.2013 EU

Petri Sarva­maa: EU on tien­haa­rassa

Julkaistu: 07.12.2012 EU

Katai­sen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Julkaistu: 05.12.2012 Julkaisut

Katai­sen työryhmä: Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi

Julkaistu: 29.01.2011 Ohjelmatyö