MENU
video

video


Suora video­lä­he­tys puolue­val­tuus­ton kokouk­sesta

Julkaistu: 03.10.2014 Uncategorized

Jyrki Katai­nen: Vastauk­sia ei löydy mennei­syy­destä

Julkaistu: 13.05.2014 Uncategorized

Katai­nen: Tehdään työtä työn puolesta

Julkaistu: 30.04.2014 Uncategorized

Jyrki Katai­nen toivot­taa hyvää pääsiäistä

Julkaistu: 16.04.2014 Uncategorized

Katai­sen video­blogi: Parempi Eurooppa syntyy parhailla teki­jöillä

Julkaistu: 10.04.2014 Uncategorized

Jyrki Katai­sen video­blogi: Meidän on jatket­tava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saatai­siin samaan neuvot­te­lu­pöy­tään

Julkaistu: 14.03.2014 Uncategorized

Jyrki Katai­nen: Peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus kunni­aan!

Julkaistu: 22.11.2013 Uncategorized

Jyrki Katai­nen kiit­tää Slush-yrit­tä­jyys­ta­pah­tu­man järjes­tä­jiä ja yrit­tä­jiä

Julkaistu: 15.11.2013 Uncategorized

MEP Petri Sarva­maa EPP:n pääneu­vot­te­li­jana Suomen vien­ti­teol­li­suu­den selkä­ran­gan pelas­ta­mi­seksi

Julkaistu: 13.11.2013 Uncategorized

Sirpa Pieti­käi­nen: Euroo­pan unioni on järke­vän yhdessä teke­mi­sen projekti

Julkaistu: 25.10.2013 Uncategorized