MENU
vero­tus

vero­tus


Stubb: Ratkai­se­via talous­pää­tök­siä lähi­viik­koina

Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto: Senio­ri­po­li­tiikka mukaan halli­tus­oh­jel­maan

Julkaistu: 31.03.2015 Uncategorized

Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Julkaistu: 20.03.2015 Uncategorized

Stubb: On tärkeää käydä avointa keskus­te­lua Suomen talous­haas­teista

Julkaistu: 24.09.2014 Uncategorized

Pia Kauma: Palkan­saa­jasta pieny­rit­tä­jäksi siir­ty­mi­nen helpom­maksi arvon­li­sä­ve­ron alara­jaa nosta­malla

Julkaistu: 26.01.2014 Uncategorized

Arto Sato­nen: Valio­kunta palaut­taa koko osuus­kun­tien vero­tuk­sen uuteen valmis­te­luun

Julkaistu: 11.12.2013 Uncategorized

Petteri Orpo: Suomen suurin yritys­ve­ro­re­montti sitten 90-luvun

Julkaistu: 13.11.2013 Uncategorized

Arto Sato­nen: Halli­tuk­sen aika­lisä osuus­kun­tien jäsen­ten vero­tuk­sessa paikal­laan

Julkaistu: Uncategorized

Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyk­siä pk-yrit­tä­jille, keskus­tan Sipilä?

Julkaistu: 04.06.2013 Uncategorized

Petteri Orpo: Kakkara on kauhis­tus suoma­lai­selle työlle

Julkaistu: 20.03.2013 Uncategorized