• FI
 • SV
 • MENU
  vero­tus

  vero­tus


  Stubb: Ratkai­se­via talous­pää­tök­siä lähi­viik­koina

  Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen senio­ri­jaosto: Senio­ri­po­li­tiikka mukaan halli­tus­oh­jel­maan

  Julkaistu: 31.03.2015 Uncategorized

  Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

  Julkaistu: 20.03.2015 Uncategorized

  Stubb: On tärkeää käydä avointa keskus­te­lua Suomen talous­haas­teista

  Julkaistu: 24.09.2014 Uncategorized

  Pia Kauma: Palkan­saa­jasta pieny­rit­tä­jäksi siir­ty­mi­nen helpom­maksi arvon­li­sä­ve­ron alara­jaa nosta­malla

  Julkaistu: 26.01.2014 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Valio­kunta palaut­taa koko osuus­kun­tien vero­tuk­sen uuteen valmis­te­luun

  Julkaistu: 11.12.2013 Uncategorized

  Petteri Orpo: Suomen suurin yritys­ve­ro­re­montti sitten 90-luvun

  Julkaistu: 13.11.2013 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Halli­tuk­sen aika­lisä osuus­kun­tien jäsen­ten vero­tuk­sessa paikal­laan

  Julkaistu: Uncategorized

  Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyk­siä pk-yrit­tä­jille, keskus­tan Sipilä?

  Julkaistu: 04.06.2013 Uncategorized

  Petteri Orpo: Kakkara on kauhis­tus suoma­lai­selle työlle

  Julkaistu: 20.03.2013 Uncategorized