• FI
 • SV
 • MENU
  vaali­kam­panja

  vaali­kam­panja


  Niinistö 2012 - liity tuki­ja­lis­talle!

  Julkaistu: 08.08.2011 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan TV-spotit ennä­tys­suo­sit­tuja YouTu­bessa: jo lähes 59 000 näyt­tö­ker­taa

  Julkaistu: 08.04.2011 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan TV-spotit julkaistu

  Julkaistu: 01.04.2011 Uncategorized

  Kokoo­mus haas­taa suoma­lai­set mukaan Tee hyvä työ -liik­kee­seen!

  Julkaistu: 24.03.2011 Uncategorized

  Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

  Julkaistu: Uncategorized

  Kokoo­mus kuun­te­lee -minis­te­ri­kier­tue on käyn­nissä ja Korva-kahvi­loita on jälleen perus­tettu eri puolille Suomea!

  Julkaistu: 22.03.2011 Uncategorized

  Kokoo­mus kuun­te­lee Fuen­gi­ro­lassa

  Julkaistu: 04.03.2011 Uncategorized

  Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies reaa­liai­kai­sella kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa 2.3. klo 12.45

  Julkaistu: 02.03.2011 Uncategorized

  Kohti parem­min­voin­ti­val­tiota

  Julkaistu: 01.03.2011 Uncategorized

  Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa keski­viik­kona 2.3. klo 12.45

  Julkaistu: 28.02.2011 Uncategorized