• FI
 • SV
 • MENU
  työmark­ki­nat

  työmark­ki­nat


  Sinuhe Wallin­heimo: Tarve ihmis­työlle tulee säily­mään jatkos­sa­kin

  Julkaistu: 04.03.2019 Julkaisut Puheet

  Työ- ja elin­kei­no­ver­kosto: Työelä­män kehit­tä­mi­seen tarvi­taan vauh­tia

  Julkaistu: 17.12.2017 Elinkeinopolitiikan verkosto Työelämäverkosto Verkostoblogit

  Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

  Julkaistu: 24.09.2016 Työ

  Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

  Julkaistu: 13.03.2013 Julkaisut Politiikka Työ

  Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

  Julkaistu: 02.03.2013 Julkaisut