Työ- ja elinkei­no­ver­kosto: Työelämän kehit­tä­miseen tarvitaan vauhtia – kokoomus.fi
MENU
Tag: työmark­kinat

Tag: työmark­kinat


Työ- ja elinkei­no­ver­kosto: Työelämän kehit­tä­miseen tarvitaan vauhtia

Julkaistu: 17.12.2017 Elinkeinopolitiikan verkosto Työelämäverkosto Verkostoblogit

Petteri Orpo: Suomi tarvitsee työtä tukevan verouu­dis­tuksen

Julkaistu: 13.03.2013 Julkaisut Politiikka Työ

Arto Satonen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoiman ulkopuo­lella?

Julkaistu: 02.03.2013 Julkaisut

Kokoomus.fi