MENU
työ

työ


Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­lai­siin

Julkaistu: 08.12.2018 Järjestö Puheet

Puolue­ko­kous­kan­toja yksi­lön­va­pau­den ja mark­ki­na­ta­lou­den puolesta

Julkaistu: 13.06.2018 Kannat

Jous­toa työelä­mään ja nega­tii­vi­nen tulo­vero käyt­töön

Julkaistu: 21.06.2017 Talous Työ

Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

Julkaistu: 19.03.2017 Julkaisut Puheet resolution

Minis­teri Risikko: Maakun­tiin omais­hoi­ta­jien sijais­poo­lit

Julkaistu: 13.03.2017 Puheet Terveys

Halli­tuk­sen yrit­tä­jä­te­koja vuodesta 2015

Julkaistu: 29.01.2017 Julkaisut Politiikka

Petteri Orpo: Meillä on kolme keskeistä asiaa, työ, turval­li­suus ja tule­vai­suus

Julkaistu: 26.11.2016 Julkaisut

Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

Julkaistu: 25.10.2016 Työ

Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Julkaistu: 24.09.2016 Työ

Petteri Orpo: Puoluei­den kerrot­tava leik­kaus­lin­jansa ennen vaaleja

Julkaistu: 07.04.2015 Vaalit