• FI
  • SV
  • MENU
    työ- ja elin­keino verkosto

    työ- ja elin­keino verkosto


    Työ- ja elin­kei­no­ver­kosto: Työelä­män kehit­tä­mi­seen tarvi­taan vauh­tia

    Julkaistu: 17.12.2017 Elinkeinopolitiikan verkosto Työelämäverkosto Verkostoblogit