MENU
työ

työ


Stubb: Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia jatke­taan – yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Julkaistu: 12.04.2016 Uncategorized

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa opis­ke­li­jat mukaan perus­tu­lo­ko­kei­luun

Julkaistu: 18.02.2016 Uncategorized

Stubb: Ratkai­seva kevät halli­tuk­sen tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa

Julkaistu: 13.02.2016 Uncategorized

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Julkaistu: 06.02.2016 Uncategorized

Stubb: Suomi pystyy parem­paan - yhdessä

Julkaistu: 16.12.2015 Uncategorized

Sato­nen: Uudis­tuk­set tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Julkaistu: 30.09.2015 Uncategorized

Stubb: Ratkai­suja on etsit­tävä yhdessä

Julkaistu: 24.09.2015 Uncategorized

Stubb: Talous- ja vero­po­li­tii­kan kulma­kivi on työ

Julkaistu: 23.09.2015 Uncategorized

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen on nyt otet­tava vastuu suoma­lai­sesta työstä

Julkaistu: 01.09.2015 Uncategorized

Stubb: Talou­den suunta kään­tyy vain työllä

Julkaistu: 19.08.2015 Uncategorized