Nolla­tun­ti­so­pi­muksiin reiluja pelisääntöjä – kokoomus.fi
MENU
Tag: työ

Tag: työ


Nolla­tun­ti­so­pi­muksiin reiluja pelisääntöjä

Julkaistu: 25.10.2016 Uncategorized

Ministeri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Julkaistu: 24.09.2016 Uncategorized

Stubb: Halli­tuksen työlli­syys­toimia jatketaan – yrittä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Julkaistu: 12.04.2016 Uncategorized

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen haluaa opiske­lijat mukaan perus­tu­lo­ko­keiluun

Julkaistu: 18.02.2016 Uncategorized

Stubb: Ratkaiseva kevät halli­tuksen tavoit­teiden saavut­ta­mi­sessa

Julkaistu: 13.02.2016 Uncategorized

Petteri Orpo: Työlli­syyden hoidon kokonais­vastuu on annettava kunnille

Julkaistu: 06.02.2016 Uncategorized

Stubb: Suomi pystyy parempaan - yhdessä

Julkaistu: 16.12.2015 Uncategorized

Satonen: Uudis­tukset tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Julkaistu: 30.09.2015 Uncategorized

Stubb: Ratkaisuja on etsittävä yhdessä

Julkaistu: 24.09.2015 Uncategorized

Stubb: Talous- ja veropo­li­tiikan kulmakivi on työ

Julkaistu: 23.09.2015 Uncategorized

Kokoomus.fi