MENU
tule­vai­suus

tule­vai­suus


Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­lai­siin

Julkaistu: 08.12.2018 Järjestö Puheet

Petteri Orpo: Suomessa jokai­sen pitää voida luot­taa että hänelle käy hyvin

Julkaistu: 14.11.2018 Puheet Talous

Petteri Orpo: Euroop­pa­lai­suus on meille arkea

Julkaistu: 16.09.2018 EU

Keskus­te­lu­na­vaus ympä­ris­töstä: Vastuu ilmas­tosta

Julkaistu: 30.08.2018 Ohjelmatyö Ympäristö

Juhla­vuo­den koti­mai­set Tirppa-tuot­teet

Julkaistu: 22.08.2018 Tiedote

Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Julkaistu: 08.12.2016 Politiikka resolution Työ

Petteri Orpo: Meillä on kolme keskeistä asiaa, työ, turval­li­suus ja tule­vai­suus

Julkaistu: 26.11.2016 Julkaisut

Alexan­der Stubb: Tule­vai­suu­dessa vastak­kain on uusi ja vanha

Julkaistu: 05.12.2014 Puheet