MENU
Timo Heino­nen

Timo Heino­nen


Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin

Julkaistu: 17.03.2017 Julkaisut Politiikka resolution

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asun­to­­ra­ken­ta­mi­seen

Julkaistu: 28.02.2013 Ohjelmatyö

Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

Julkaistu: 13.02.2013 Sivistys

Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

Julkaistu: 02.04.2012 Ohjelmatyö

Timo Heino­nen: Opin­to­tuen kehit­tä­mi­seen rohkeutta ? esite­tyt linjauk­set turvaa­vat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa

Julkaistu: 09.08.2010 Ohjelmatyö

Timo Heino­nen: Koulu­jen yhtei­söl­li­syys turval­li­suus­te­kijä

Julkaistu: 28.01.2010 Ohjelmatyö