• FI
 • SV
 • MENU
  sote

  sote


  Jonoista hoitoon: kokoo­muk­sen linjauk­set sote-palve­lui­den uudis­ta­mi­seksi

  Julkaistu: 20.03.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen näke­mys sote-palve­lui­den kehit­tä­mi­seksi

  Julkaistu: Kannat Terveys

  Kokoo­mus: lisää hoita­jia, tuomit­semme laimin­lyön­nit

  Julkaistu: 14.02.2019 Tiedote

  Iäkkäi­den mahdol­li­suus omaeh­toi­seen ja täysi­pai­noi­seen elämään

  Julkaistu: 28.12.2018 Kannat Terveys Turvallisuus

  Puhe­mies Paula Risikko rohkai­see kuntia otta­maan palve­luse­te­lit entistä laajem­min käyt­töön

  Julkaistu: 17.11.2018 Tiedote

  Kalle Joki­nen: Kokoo­muk­sen johdolla yhteis­kun­nasta tulee mahdol­lis­tava ja kannus­tava

  Julkaistu: 21.08.2018 Meddelande

  Tavoit­teena palve­lui­den inte­graa­tio

  Julkaistu: 09.04.2018 Hyvinvointipolitiikan verkosto Verkostoblogit

  Jaana Pelko­nen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaik­kien perus­oi­keus

  Julkaistu: 17.03.2018 Terveys

  Orpo: Kokoo­mus haluaa viedä uudis­tuk­set maaliin

  Julkaistu: 28.10.2017 Puheet Työ

  Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­va­paus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

  Julkaistu: 04.02.2017 Terveys