Puhemies Paula Risikko rohkaisee kuntia ottamaan palve­luse­telit entistä laajemmin käyttöön – kokoomus.fi
MENU
Tag: sote

Tag: sote


Puhemies Paula Risikko rohkaisee kuntia ottamaan palve­luse­telit entistä laajemmin käyttöön

Julkaistu: 17.11.2018 Kannanotot Tiedote

Kalle Jokinen: Kokoo­muksen johdolla yhteis­kun­nasta tulee mahdol­listava ja kannustava

Julkaistu: 21.08.2018 Meddelande

Tavoit­teena palve­luiden integraatio

Julkaistu: 09.04.2018 Hyvinvointipolitiikan verkosto Verkostoblogit

Jaana Pelkonen: Valin­nan­va­pau­desta tulee kaikkien perus­oikeus

Julkaistu: 17.03.2018 Terveys

Orpo: Kokoomus haluaa viedä uudis­tukset maaliin

Julkaistu: 28.10.2017 Puheet Työ

Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­vapaus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

Julkaistu: 04.02.2017 Terveys

Paula Risikko: Ikäih­misten valin­nan­vapaus sotessa lisääntyy

Julkaistu: 20.01.2017 Julkaisut

Minis­terit Risikko ja Grahn-Laasonen: Nelin­ker­tainen valin­nan­vapaus käyttöön

Julkaistu: 21.12.2016 Julkaisut

Petteri Orpo: Meillä on kolme keskeistä asiaa, työ, turval­lisuus ja tulevaisuus

Julkaistu: 26.11.2016 Julkaisut

Lenita Toivakan terveiset perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryhmän kokoonpano uusiksi!

Julkaistu: 06.04.2013 Julkaisut

Kokoomus.fi