• FI
 • SV
 • MENU
  Sote-uudis­tus

  Sote-uudis­tus


  Iäkkäi­den mahdol­li­suus omaeh­toi­seen ja täysi­pai­noi­seen elämään

  Julkaistu: 28.12.2018 Kannat Terveys Turvallisuus

  Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: Hyvin­voin­ti­po­li­tiik­kaa maakun­tiin

  Julkaistu: 30.01.2018 Hyvinvointipolitiikan verkosto Verkostoblogit

  Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

  Julkaistu: 07.04.2013 Julkaisut

  Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan

  Julkaistu: 22.03.2013 Julkaisut