Paula Risikko: Sote-uudistus etenee – kokoomus.fi
MENU
Tag: sote

Tag: sote


Paula Risikko: Sote-uudistus etenee

Julkaistu: 29.06.2016 Uncategorized

Kokoomus julkaisi sote-valin­nan­va­pauden teesit

Julkaistu: 30.05.2016 Uncategorized

Stubb: Kokoomus on puolue, joka on muuttuvan maailman puolella

Julkaistu: 14.05.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen Risikko ja Sarkomaa: Hyvää työtä ihmisen valin­nan­va­pauden eteen, professori Brommels!

Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

Risikko: Valin­nan­vapaus nopeuttaa avun saantia

Julkaistu: 13.03.2016 Uncategorized

Stubb: Ratkaiseva kevät halli­tuksen tavoit­teiden saavut­ta­mi­sessa

Julkaistu: 13.02.2016 Uncategorized

Stubb ja Räty: Kokoo­muksen sote-linja on valin­nan­vapaus

Julkaistu: 13.04.2015 Uncategorized

Räty: Miksi Keskusta vaikenee sosiaali- ja terveys­pal­ve­luista?

Julkaistu: 28.01.2015 Uncategorized

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­listaa paremmat palvelut

Julkaistu: 25.11.2014 Uncategorized

Kokoomus sote-uudis­tuk­sesta: Ihmisen on oltava palve­luiden keskiössä

Julkaistu: 15.10.2014 Uncategorized

Kokoomus.fi