MENU
sote

sote


Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

Julkaistu: 29.06.2016 Uncategorized

Kokoo­mus julkaisi sote-valin­nan­va­pau­den teesit

Julkaistu: 30.05.2016 Uncategorized

Stubb: Kokoo­mus on puolue, joka on muut­tu­van maail­man puolella

Julkaistu: 14.05.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!

Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

Julkaistu: 13.03.2016 Uncategorized

Stubb: Ratkai­seva kevät halli­tuk­sen tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa

Julkaistu: 13.02.2016 Uncategorized

Stubb ja Räty: Kokoo­muk­sen sote-linja on valin­nan­va­paus

Julkaistu: 13.04.2015 Uncategorized

Räty: Miksi Keskusta vaike­nee sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista?

Julkaistu: 28.01.2015 Uncategorized

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Julkaistu: 25.11.2014 Uncategorized

Kokoo­mus sote-uudis­tuk­sesta: Ihmi­sen on oltava palve­lui­den keskiössä

Julkaistu: 15.10.2014 Uncategorized