MENU
sosi­aali- ja tervey­den­huolto

sosi­aali- ja tervey­den­huolto


Räty: Anne­taan ihmis­ten päät­tää palve­luis­taan

Julkaistu: 11.10.2014 Uncategorized

Paula Risikko: Palve­luse­te­lin laajempi käyttö tukisi hoivay­rit­tä­jyyttä

Julkaistu: 25.01.2014 Uncategorized

Päämi­nis­teri Katai­sen uuden­vuoden­tervehdys

Julkaistu: 31.12.2013 Uncategorized

Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Julkaistu: 20.10.2013 Uncategorized

Outi Mäkelä: Suomea raken­ne­taan perus­tus­lain pohjalta

Julkaistu: 27.05.2013 Uncategorized

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Julkaistu: 26.10.2012 Uncategorized

Vapaa­vuori: Kokoo­mus uskal­taa uudis­taa

Julkaistu: 24.10.2012 Uncategorized

Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

Julkaistu: 21.10.2012 Uncategorized

Lenita Toivakka: Kyllä avoi­melle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle!

Julkaistu: Uncategorized

Risikko: Sote-uudis­tus edel­lyt­tää järeitä toimia

Julkaistu: 15.10.2012 Uncategorized