Räty: Annetaan ihmisten päättää palve­luistaan – kokoomus.fi
MENU
Tag: sosiaali- ja tervey­den­huolto

Tag: sosiaali- ja tervey­den­huolto


Räty: Annetaan ihmisten päättää palve­luistaan

Julkaistu: 11.10.2014 Uncategorized

Paula Risikko: Palve­luse­telin laajempi käyttö tukisi hoivay­rit­tä­jyyttä

Julkaistu: 25.01.2014 Uncategorized

Päämi­nisteri Kataisen uuden­vuoden­tervehdys

Julkaistu: 31.12.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen Mäkelä ja Virolainen: Julkisten palve­luiden laatu ei saa olla salaisuus

Julkaistu: 20.10.2013 Uncategorized

Outi Mäkelä: Suomea raken­netaan perus­tuslain pohjalta

Julkaistu: 27.05.2013 Uncategorized

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Julkaistu: 26.10.2012 Uncategorized

Vapaa­vuori: Kokoomus uskaltaa uudistaa

Julkaistu: 24.10.2012 Uncategorized

Risikko: Lähipal­ve­lu­kylki edellä

Julkaistu: 21.10.2012 Uncategorized

Lenita Toivakka: Kyllä avoimelle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle!

Julkaistu: Uncategorized

Risikko: Sote-uudistus edellyttää järeitä toimia

Julkaistu: 15.10.2012 Uncategorized

Kokoomus.fi