MENU
sivis­tys

sivis­tys


Minis­teri Grahn-Laaso­sen vastaus väli­ky­sy­myk­seen

Julkaistu: 06.04.2016 Uncategorized

Grahn-Laaso­nen: Lapsia­sia­val­tuu­te­tun huoli on aihee­ton

Julkaistu: 19.02.2016 Uncategorized

Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

Janne Sankelo: Kannettu oppi­las ei koulussa pysy

Julkaistu: 24.11.2014 Uncategorized

Arto Sato­nen: Opet­ta­jien arvo­val­lasta pidet­tävä kiinni

Julkaistu: 09.11.2014 Uncategorized

Alex Stub­bin puhe valta­kun­nal­li­sessa lukio­seminaarissa: Suomen tule­vai­suu­den haas­teet ja uudis­tu­mi­sen eväät

Julkaistu: 06.11.2014 Uncategorized

Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Julkaistu: 04.11.2014 Uncategorized

Pauli Kiuru: Opet­ta­jan ammat­ti­ni­meke suojat­tava

Julkaistu: 01.11.2014 Uncategorized

Päämi­nis­teri Katai­sen uuden­vuoden­tervehdys

Julkaistu: 31.12.2013 Uncategorized

Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

Julkaistu: 08.10.2012 Uncategorized