Ministeri Grahn-Laasonen: Hallitus alentaa varhais­kas­va­tuksen maksuja – kokoomus.fi
MENU
Tag: Sanni Grahn-Laasonen

Tag: Sanni Grahn-Laasonen


Ministeri Grahn-Laasonen: Hallitus alentaa varhais­kas­va­tuksen maksuja

Julkaistu: 01.09.2016 Uncategorized

Orpo, Risikko, Grahn-Laasonen ja Mykkänen minis­te­reiksi

Julkaistu: 21.06.2016 Uncategorized

Grahn-Laasonen ja Toivakka: Enemmän vanhem­pain­va­paata, vähemmän kotihoidon tukea

Julkaistu: 06.05.2016 Uncategorized

Grahn-Laasonen liiken­ne­kaaren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edistää työtä ja yrittä­jyyttä”

Julkaistu: 16.04.2016 Uncategorized

Ministeri Grahn-Laasosen vastaus väliky­sy­mykseen

Julkaistu: 06.04.2016 Uncategorized

Grahn-Laasonen Lahden kehätien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuksen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämeeseen”

Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

Sanni Grahn-Laasonen: Suomen opettajat saavat ansaittuja kehuja – niin maail­malla kuin nyt tässä!

Julkaistu: 04.03.2016 Uncategorized

Grahn-Laasonen: Lapsia­sia­val­tuu­tetun huoli on aiheeton

Julkaistu: 19.02.2016 Uncategorized

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen haluaa opiske­lijat mukaan perus­tu­lo­ko­keiluun

Julkaistu: 18.02.2016 Uncategorized

Grahn-Laasonen kuntien tehtävien purusta: Vähemmän byrokratiaa, enemmän aikaa opetta­miseen

Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

Kokoomus.fi