• FI
 • SV
 • MENU
  Sanni Grahn-Laaso­nen

  Sanni Grahn-Laaso­nen


  Orpo, Risikko, Grahn-Laaso­nen ja Mykkä­nen minis­te­reiksi

  Julkaistu: 21.06.2016 Uncategorized

  Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

  Julkaistu: 06.05.2016 Uncategorized

  Grahn-Laaso­nen liiken­ne­kaa­ren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edis­tää työtä ja yrit­tä­jyyttä”

  Julkaistu: 16.04.2016 Uncategorized

  Minis­teri Grahn-Laaso­sen vastaus väli­ky­sy­myk­seen

  Julkaistu: 06.04.2016 Uncategorized

  Grahn-Laaso­nen Lahden kehä­tien toteu­tu­mi­sesta: “Halli­tuk­sen suurin liiken­nein­ves­tointi Hämee­seen”

  Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Suomen opet­ta­jat saavat ansait­tuja kehuja – niin maail­malla kuin nyt tässä!

  Julkaistu: 04.03.2016 Uncategorized

  Grahn-Laaso­nen: Lapsia­sia­val­tuu­te­tun huoli on aihee­ton

  Julkaistu: 19.02.2016 Uncategorized

  Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa opis­ke­li­jat mukaan perus­tu­lo­ko­kei­luun

  Julkaistu: 18.02.2016 Uncategorized

  Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

  Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

  Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

  Julkaistu: 05.02.2016 Uncategorized