Puolue­kokous valitsi puolueen varapu­heen­joh­tajat ja puolue­val­tuuston puheen­joh­tajan – kokoomus.fi
MENU
Tag: puolue­kokous

Tag: puolue­kokous


Puolue­kokous valitsi puolueen varapu­heen­joh­tajat ja puolue­val­tuuston puheen­joh­tajan

Julkaistu: 10.06.2018 Tiedote

Puhe: Petteri Orpon linjapuhe puolue­ko­kouk­sessa 2018

Julkaistu: 09.06.2018 Puheet

Petteri Orpo valittiin jatkamaan puheen­joh­tajana

Julkaistu: Tiedote

Esitys Tulevai­suuden sosiaa­li­turva -asiakir­jaksi on julkis­tettu

Julkaistu: 31.05.2018 Työ

Puolue­ko­kous­aloitteet ja aloite­vas­taukset on julkaistu

Julkaistu: 23.05.2018 Uncategorized

Kokoomus.fi