• FI
 • SV
 • MENU
  puhe

  puhe


  Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien julki­set esiin­ty­mi­set vappuna

  Julkaistu: 29.04.2015 Uncategorized

  Katai­nen: Suomi on keskellä isoja muutos­voi­mia

  Julkaistu: 14.08.2013 Uncategorized

  Kataja: Kasvulla turva­taan hyvin­voin­ti­pal­ve­lut

  Julkaistu: 20.09.2012 Uncategorized

  Jyrki Katai­nen: “Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta.”

  Julkaistu: 17.03.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: väli­ky­sy­mys tuloe­ro­jen kasvusta ja vero­tuk­sen raken­teesta

  Julkaistu: 08.02.2011 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talou­den katvea­lu­eet

  Julkaistu: 03.02.2011 Uncategorized

  Puheen­joh­taja Katai­nen puhui ulko­po­li­tii­kasta Atlantti-seuran kokouk­sessa 10.12.

  Julkaistu: 13.12.2010 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtion vuoden 2011 talous­ar­vio­esi­tyk­sen palau­te­kes­kus­telu

  Julkaistu: Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: luon­non­va­ra­se­lon­teko edus­kun­nalle

  Julkaistu: 08.12.2010 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuot­tava ja uudis­tuva Suomi - digi­taa­li­nen agenda vuosille 2011-2020

  Julkaistu: 30.11.2010 Uncategorized