MENU
puhe

puhe


Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien julki­set esiin­ty­mi­set vappuna

Julkaistu: 29.04.2015 Uncategorized

Katai­nen: Suomi on keskellä isoja muutos­voi­mia

Julkaistu: 14.08.2013 Uncategorized

Kataja: Kasvulla turva­taan hyvin­voin­ti­pal­ve­lut

Julkaistu: 20.09.2012 Uncategorized

Jyrki Katai­nen: “Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta.”

Julkaistu: 17.03.2012 Uncategorized

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: väli­ky­sy­mys tuloe­ro­jen kasvusta ja vero­tuk­sen raken­teesta

Julkaistu: 08.02.2011 Uncategorized

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talou­den katvea­lu­eet

Julkaistu: 03.02.2011 Uncategorized

Puheen­joh­taja Katai­nen puhui ulko­po­li­tii­kasta Atlantti-seuran kokouk­sessa 10.12.

Julkaistu: 13.12.2010 Uncategorized

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtion vuoden 2011 talous­ar­vio­esi­tyk­sen palau­te­kes­kus­telu

Julkaistu: Uncategorized

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: luon­non­va­ra­se­lon­teko edus­kun­nalle

Julkaistu: 08.12.2010 Uncategorized

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuot­tava ja uudis­tuva Suomi - digi­taa­li­nen agenda vuosille 2011-2020

Julkaistu: 30.11.2010 Uncategorized