Kokoo­muksen kansan­edus­tajien julkiset esiin­ty­miset vappuna – kokoomus.fi
MENU
Tag: puhe

Tag: puhe


Kokoo­muksen kansan­edus­tajien julkiset esiin­ty­miset vappuna

Julkaistu: 29.04.2015 Uncategorized

Katainen: Suomi on keskellä isoja muutos­voimia

Julkaistu: 14.08.2013 Uncategorized

Kataja: Kasvulla turvataan hyvin­voin­ti­pal­velut

Julkaistu: 20.09.2012 Uncategorized

Jyrki Katainen: “Jos välittää, niin kantaa vastuuta.”

Julkaistu: 17.03.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: väliky­symys tuloe­rojen kasvusta ja verotuksen raken­teesta

Julkaistu: 08.02.2011 Uncategorized

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: harmaan talouden katvea­lueet

Julkaistu: 03.02.2011 Uncategorized

Puheen­johtaja Katainen puhui ulkopo­li­tii­kasta Atlantti-seuran kokouk­sessa 10.12.

Julkaistu: 13.12.2010 Uncategorized

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtion vuoden 2011 talous­ar­vio­esi­tyksen palau­te­kes­kustelu

Julkaistu: Uncategorized

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: luonnon­va­ra­se­lonteko eduskun­nalle

Julkaistu: 08.12.2010 Uncategorized

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Tuottava ja uudistuva Suomi - digitaa­linen agenda vuosille 2011-2020

Julkaistu: 30.11.2010 Uncategorized

Kokoomus.fi