• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo

  Petteri Orpo


  Jaskari: Budjet­tie­si­tys luo uskoa julki­sen talou­den tasa­pai­non saavut­ta­mi­sesta

  Julkaistu: 09.08.2017 Ekonomi

  Petteri Orpo: Ilman korkeaa työl­li­syyttä ei ole pohjois­maista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa

  Julkaistu: 24.08.2016 Uncategorized

  Orpo, Risikko, Grahn-Laaso­nen ja Mykkä­nen minis­te­reiksi

  Julkaistu: 21.06.2016 Uncategorized

  Puheen­joh­taja Petteri Orpon linja­puhe

  Julkaistu: 12.06.2016 Uncategorized

  Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

  Julkaistu: 06.02.2016 Uncategorized

  Petteri Orpo: Rasis­min vastus­ta­mi­sessa on kyse ihmi­sar­von kunnioit­ta­mi­sesta

  Julkaistu: 14.10.2015 Uncategorized

  Kokoo­mus julkaisi keinonsa maail­man parhaan maaseu­dun luomi­seksi

  Julkaistu: 12.04.2015 Uncategorized

  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Työelämä on muut­tu­nut ? on aika päivit­tää peli­sään­nöt

  Julkaistu: 27.03.2015 Uncategorized

  Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

  Julkaistu: 20.03.2015 Uncategorized

  Orpo: Uusi tapa tehdä työtä vaatii uudet peli­sään­nöt

  Julkaistu: 16.03.2015 Uncategorized