Petteri Orpo: pääsemme pitkälle, kun Suomessa saa tehdä – kokoomus.fi
MENU
Tag: Petteri Orpo

Tag: Petteri Orpo


Petteri Orpo: pääsemme pitkälle, kun Suomessa saa tehdä

Julkaistu: 20.10.2018 Tal

Jaskari: Budjet­tie­sitys luo uskoa julkisen talouden tasapainon saavut­ta­mi­sesta

Julkaistu: 09.08.2017 Ekonomi

Petteri Orpo: kokoo­mus­lai­suuteen kuuluu ihmisten välinen tasa-arvo

Julkaistu: 20.06.2017 Programarbete

Kokoo­mus­laiset tehneet aloitteen lasten ja nuorten harras­tus­ta­kuusta jo kymme­nissä kunnissa

Julkaistu: 21.10.2016 Uncategorized

Petteri Orpo: Me emme hyväksy minkään­laista väkivaltaa, emme rasismia emmekä ihmisten leimaa­mista

Julkaistu: 24.09.2016 Uncategorized

Petteri Orpo: Ilman korkeaa työlli­syyttä ei ole pohjois­maista hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa

Julkaistu: 24.08.2016 Uncategorized

Orpo, Risikko, Grahn-Laasonen ja Mykkänen minis­te­reiksi

Julkaistu: 21.06.2016 Uncategorized

Puheen­johtaja Petteri Orpon linjapuhe

Julkaistu: 12.06.2016 Uncategorized

Petteri Orpo: Työlli­syyden hoidon kokonais­vastuu on annettava kunnille

Julkaistu: 06.02.2016 Uncategorized

Petteri Orpo: Rasismin vastus­ta­mi­sessa on kyse ihmisarvon kunnioit­ta­mi­sesta

Julkaistu: 14.10.2015 Uncategorized

Kokoomus.fi