• FI
 • SV
 • MENU
  Paula Risikko

  Paula Risikko


  Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita

  Julkaistu: 16.03.2019 Tiedote

  TET-harjoit­te­lussa: puolue­toi­mis­tolta eväitä elämään

  Julkaistu: 11.02.2019 Järjestö Työ

  Puhe­mies Risikko: Kansan­opis­tot tarjoa­vat polkuja elini­käi­seen oppi­mi­seen

  Julkaistu: 04.02.2019 Puheet

  Puhe­mies Paula Risikko rohkai­see kuntia otta­maan palve­luse­te­lit entistä laajem­min käyt­töön

  Julkaistu: 17.11.2018 Tiedote

  Puhe­mies Risikko: Maakun­nille vahva tehtävä arjen turval­li­suu­dessa

  Julkaistu: 28.04.2018 Terveys Turvallisuus

  Puhe­mies Risikko: Insi­nöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

  Julkaistu: 14.04.2018 Työ

  Minis­teri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmis­ten arjen turval­li­suu­dessa

  Julkaistu: 26.11.2017 Julkaisut Politiikka Puheet resolution

  Paula Risi­kosta kautta aikain pitkä­ai­kai­sin kokoo­mus­mi­nis­teri

  Julkaistu: 13.04.2017 Julkaisut Tiedote

  Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

  Julkaistu: 19.03.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Minis­teri Risikko: Maakun­tiin omais­hoi­ta­jien sijais­poo­lit

  Julkaistu: 13.03.2017 Puheet Terveys