• FI
 • SV
 • MENU
  Paula Risikko

  Paula Risikko


  Risikko: Puuhun perus­tuva biota­lous tarjoaa ratkai­suja globaa­lei­hin muutok­siin

  Julkaistu: 01.12.2017 Arbete

  Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

  Julkaistu: 29.06.2016 Uncategorized

  Orpo, Risikko, Grahn-Laaso­nen ja Mykkä­nen minis­te­reiksi

  Julkaistu: 21.06.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun tarvi­taan osal­lis­tava elementti

  Julkaistu: 06.04.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!

  Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

  Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

  Julkaistu: 13.03.2016 Uncategorized

  Paula Risikko: Kevättä kohti

  Julkaistu: 21.01.2016 Uncategorized

  Minis­teri Risikko: Työhy­vin­voin­tiin kannat­taa satsata

  Julkaistu: 01.05.2015 Uncategorized

  Risikko ja Joki­nen esit­tä­vät henki­lö­au­toa vaih­toeh­doksi mopoau­tolle

  Julkaistu: 18.04.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja alue­hal­linto remon­toi­tava yhdessä

  Julkaistu: 16.04.2015 Uncategorized