• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä

  Outi Mäkelä


  Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

  Julkaistu: 13.05.2013 Julkaisut

  Outi Mäkelä: Nuoret ja yrityk­set kohtaa­vat helpom­min uudella oppi­so­pi­mus­mal­lilla

  Julkaistu: 22.03.2013 Julkaisut

  Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

  Julkaistu: 05.03.2013 Julkaisut

  Outi Mäkelä: Suoma­lai­nen teol­li­suus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

  Julkaistu: 01.03.2013 Julkaisut

  Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

  Julkaistu: 12.02.2013 Julkaisut

  Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauh­tiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

  Julkaistu: 08.02.2013 Julkaisut

  Outi Mäkelä: Yrityk­set mukaan raken­ta­maan kyber­tur­val­lista Suomea

  Julkaistu: 24.01.2013 Julkaisut