Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikuttaa sote-alueiden muodos­tu­miseen – kokoomus.fi
MENU
Tag: Outi Mäkelä

Tag: Outi Mäkelä


Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikuttaa sote-alueiden muodos­tu­miseen

Julkaistu: 13.05.2013 Julkaisut

Outi Mäkelä: Nuoret ja yritykset kohtaavat helpommin uudella oppiso­pi­mus­mal­lilla

Julkaistu: 22.03.2013 Julkaisut

Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Julkaistu: 05.03.2013 Julkaisut

Outi Mäkelä: Suoma­lainen teollisuus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

Julkaistu: 01.03.2013 Julkaisut

Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuettava kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu: 12.02.2013 Julkaisut

Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauhtiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Julkaistu: 08.02.2013 Julkaisut

Outi Mäkelä: Yritykset mukaan raken­tamaan kyber­tur­val­lista Suomea

Julkaistu: 24.01.2013 Julkaisut

Kokoomus.fi