• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä

  Outi Mäkelä


  Outi Mäkelä: Sote-palve­lut ja ihmi­nen maakun­tien edelle

  Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

  Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

  Julkaistu: 27.01.2016 Uncategorized

  Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

  Julkaistu: 25.01.2016 Uncategorized

  Outi Mäkelä: Taras­tin esitys valvon­nan järkeis­tä­mi­sestä ja hallin­non karsi­mi­sesta on erin­omai­nen

  Julkaistu: 23.01.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

  Julkaistu: 22.01.2016 Uncategorized

  Outi Mäkelä: Uusi­maa kehit­tyy parhai­ten yhtenä koko­nai­suu­tena

  Julkaistu: 14.01.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Mäkelä: Kaupan aukio­lot vapau­te­taan, lois­ta­vaa!

  Julkaistu: 25.08.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja alue­hal­linto remon­toi­tava yhdessä

  Julkaistu: 16.04.2015 Uncategorized

  Outi Mäkelä: Ikään­ty­mi­sen ei tule tarkoit­taa yksi­näi­syyttä

  Julkaistu: 09.10.2014 Uncategorized

  Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen!

  Julkaistu: 11.09.2014 Uncategorized