Outi Mäkelä: Sote-palvelut ja ihminen maakuntien edelle – kokoomus.fi
MENU
Tag: Outi Mäkelä

Tag: Outi Mäkelä


Outi Mäkelä: Sote-palvelut ja ihminen maakuntien edelle

Julkaistu: 17.02.2016 Uncategorized

Outi Mäkelä: Raide-Jokerille yhteinen kyllä

Julkaistu: 27.01.2016 Uncategorized

Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unohtaa pääkau­pun­ki­seutua

Julkaistu: 25.01.2016 Uncategorized

Outi Mäkelä: Tarastin esitys valvonnan järkeis­tä­mi­sestä ja hallinnon karsi­mi­sesta on erinomainen

Julkaistu: 23.01.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen Mäkelä tyrmää tiuken­nukset alkoholin julki­sella paikalla nautti­miseen

Julkaistu: 22.01.2016 Uncategorized

Outi Mäkelä: Uusimaa kehittyy parhaiten yhtenä kokonai­suutena

Julkaistu: 14.01.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen Mäkelä: Kaupan aukiolot vapau­tetaan, loistavaa!

Julkaistu: 25.08.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja aluehal­linto remon­toitava yhdessä

Julkaistu: 16.04.2015 Uncategorized

Outi Mäkelä: Ikään­ty­misen ei tule tarkoittaa yksinäi­syyttä

Julkaistu: 09.10.2014 Uncategorized

Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­luiden järjes­tä­miseen!

Julkaistu: 11.09.2014 Uncategorized

Kokoomus.fi