• FI
 • SV
 • MENU
  osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkosto

  osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkosto


  Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari

  Julkaistu: 10.05.2012 Ohjelmatyö

  Verkos­to­viesti: katsaus koulu­tus­po­liit­ti­seen kevää­seen

  Julkaistu: 02.05.2012 Ohjelmatyö

  Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

  Julkaistu: 02.04.2012 Ohjelmatyö

  Lausunto: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män lausunto perus­o­pe­tuk­sen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta

  Julkaistu: 29.03.2012 Ohjelmatyö