• FI
  • SV
  • MENU
    opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö

    opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö


    Vartiai­nen: Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­nen on maamme edun mukaista

    Julkaistu: 16.10.2016 Sivistys