• FI
 • SV
 • MENU
  MEP

  MEP


  Meppi­ter­vei­set: Sarva­maan mukaan Suomen on otet­tava aktii­vi­sempi EU-rooli

  Julkaistu: 12.05.2017 EU Julkaisut Politiikka resolution

  Meppi­ter­vei­set: Pieti­käi­sen mukaan saman­tah­ti­nen EU ei ole mahdol­li­nen

  Julkaistu: 13.03.2017 EU

  Muutok­sia erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa ja MEP Henna Virk­kusen kabi­ne­tissa

  Julkaistu: 09.03.2017 Julkaisut Rekry-uutisia Tiedote

  Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mukaan tarve EU:n puolus­tusyh­teis­työlle on kasva­nut

  Julkaistu: 17.11.2016 EU

  Meppi­ter­vei­set: Sarva­maan mukaan Venäjä horjut­taa Euroop­paa

  Julkaistu: 07.09.2016 EU Turvallisuus

  Sarva­maa: Parla­mentti äänes­tää pääs­tö­oi­keuk­sista

  Julkaistu: 09.04.2013 Julkaisut

  MEP Petri Sarva­maan tervei­set euro­par­la­men­tista

  Julkaistu: 01.02.2013 EU

  Sirpa Pieti­käinen: Mil­lä saamme kestä­vää kasvua aikaan?

  Julkaistu: 16.01.2013 Julkaisut

  Petri Sarva­maa: EU on tien­haa­rassa

  Julkaistu: 07.12.2012 EU