• FI
 • SV
 • MENU
  maahan­muutto

  maahan­muutto


  Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

  Julkaistu: 30.11.2015 Uncategorized

  Stubb: Ratkai­suja on etsit­tävä yhdessä

  Julkaistu: 24.09.2015 Uncategorized

  Sato­nen: Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia työvoi­ma­ka­peik­koi­hin

  Julkaistu: 13.06.2013 Uncategorized

  Arto Sato­nen: Husbyn kaltai­set mella­kat voidaan estää

  Julkaistu: 27.05.2013 Uncategorized

  Sato­nen: Thors hauk­kuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista

  Julkaistu: 28.03.2011 Uncategorized

  Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

  Julkaistu: 22.11.2010 Uncategorized

  Jyrki Katai­nen Savon Sano­missa: Moni­kult­tuu­ri­nen Suomi

  Julkaistu: 11.10.2010 Uncategorized

  Moni­kult­tuu­ri­nen Suomi

  Julkaistu: Uncategorized

  Sato­nen: Harmaan talou­den torjun­taan ja maahan­muut­toon tärkeitä lisä­re­surs­seja

  Julkaistu: 19.08.2010 Uncategorized

  Katso kuvat Helsin­gin ja Oulun Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta! -tilai­suuk­sista 24.4!

  Julkaistu: 24.04.2010 Uncategorized