MENU
maahan­muutto

maahan­muutto


Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

Julkaistu: 30.11.2015 Uncategorized

Stubb: Ratkai­suja on etsit­tävä yhdessä

Julkaistu: 24.09.2015 Uncategorized

Sato­nen: Suomi tarvit­see maahan­muut­ta­jia työvoi­ma­ka­peik­koi­hin

Julkaistu: 13.06.2013 Uncategorized

Arto Sato­nen: Husbyn kaltai­set mella­kat voidaan estää

Julkaistu: 27.05.2013 Uncategorized

Sato­nen: Thors hauk­kuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista

Julkaistu: 28.03.2011 Uncategorized

Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta -kier­tue on käyn­nissä!

Julkaistu: 22.11.2010 Uncategorized

Jyrki Katai­nen Savon Sano­missa: Moni­kult­tuu­ri­nen Suomi

Julkaistu: 11.10.2010 Uncategorized

Moni­kult­tuu­ri­nen Suomi

Julkaistu: Uncategorized

Sato­nen: Harmaan talou­den torjun­taan ja maahan­muut­toon tärkeitä lisä­re­surs­seja

Julkaistu: 19.08.2010 Uncategorized

Katso kuvat Helsin­gin ja Oulun Hei, me kaikki puhu­taan maahan­muu­tosta! -tilai­suuk­sista 24.4!

Julkaistu: 24.04.2010 Uncategorized