• FI
 • SV
 • MENU
  Lenita Toivakka

  Lenita Toivakka


  Grahn-Laaso­nen ja Toivakka: Enem­män vanhem­pain­va­paata, vähem­män koti­hoi­don tukea

  Julkaistu: 06.05.2016 Uncategorized

  Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoo­mus

  Julkaistu: Uncategorized

  Toivakka: Halli­tus paran­taa nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia

  Julkaistu: 08.09.2015 Uncategorized

  Minis­teri Toivakka: Hyvää Yrit­tä­jän päivää!

  Julkaistu: 05.09.2015 Uncategorized

  Lenita Toivakka: Muis­ta­vatko “äijä­fe­mi­nis­tit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

  Julkaistu: 12.04.2015 Uncategorized

  Toivakka: Yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen lyhe­ne­mi­nen vahvis­taa suoma­laista yrit­tä­jyyttä

  Julkaistu: 10.04.2015 Uncategorized

  Toivakka: Vienti perus­tuu yritys­ten kilpai­lu­ky­kyyn, ei julki­seen tukeen

  Julkaistu: 29.03.2015 Uncategorized

  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Työelämä on muut­tu­nut ? on aika päivit­tää peli­sään­nöt

  Julkaistu: 27.03.2015 Uncategorized

  Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdek­san kohdan ohjel­malla

  Julkaistu: 17.03.2015 Uncategorized

  Toivakka: Lisä­arvo syntyy yhä useam­min palve­luista

  Julkaistu: 05.03.2015 Uncategorized