Grahn-Laasonen ja Toivakka: Enemmän vanhem­pain­va­paata, vähemmän kotihoidon tukea – kokoomus.fi
MENU
Tag: Lenita Toivakka

Tag: Lenita Toivakka


Grahn-Laasonen ja Toivakka: Enemmän vanhem­pain­va­paata, vähemmän kotihoidon tukea

Julkaistu: 06.05.2016 Uncategorized

Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoomus

Julkaistu: Uncategorized

Toivakka: Hallitus parantaa naisten uramah­dol­li­suuksia

Julkaistu: 08.09.2015 Uncategorized

Ministeri Toivakka: Hyvää Yrittäjän päivää!

Julkaistu: 05.09.2015 Uncategorized

Lenita Toivakka: Muista­vatko “äijäfe­mi­nistit” tasa-arvon myös vaalien jälkeen?

Julkaistu: 12.04.2015 Uncategorized

Toivakka: Yritysten välisten maksuai­kojen lyhene­minen vahvistaa suoma­laista yrittä­jyyttä

Julkaistu: 10.04.2015 Uncategorized

Toivakka: Vienti perustuu yritysten kilpai­lu­kykyyn, ei julkiseen tukeen

Julkaistu: 29.03.2015 Uncategorized

Kokoo­mus­mi­nis­terit: Työelämä on muuttunut ? on aika päivittää pelisäännöt

Julkaistu: 27.03.2015 Uncategorized

Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdeksan kohdan ohjel­malla

Julkaistu: 17.03.2015 Uncategorized

Toivakka: Lisäarvo syntyy yhä useammin palve­luista

Julkaistu: 05.03.2015 Uncategorized

Kokoomus.fi