• FI
 • SV
 • MENU
  kunta­uu­dis­tus

  kunta­uu­dis­tus


  Kokoo­mus: lisää hoita­jia, tuomit­semme laimin­lyön­nit

  Julkaistu: 14.02.2019 Tiedote

  Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

  Julkaistu: 14.05.2013 Julkaisut

  Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikut­taa sote-aluei­den muodos­tu­mi­seen

  Julkaistu: 13.05.2013 Julkaisut

  Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu

  Julkaistu: 08.05.2013 Julkaisut

  Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

  Julkaistu: 06.04.2013 Julkaisut

  Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

  Julkaistu: 05.03.2013 Julkaisut

  Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

  Julkaistu: 12.02.2013 Julkaisut

  Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

  Julkaistu: 02.04.2012 Ohjelmatyö