Katainen: Palve­luiden oltava kunta­päät­täjien demokraat­ti­sessa ohjauk­sessa – kokoomus.fi
MENU
Tag: kunta­uu­distus

Tag: kunta­uu­distus


Katainen: Palve­luiden oltava kunta­päät­täjien demokraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Julkaistu: 14.05.2013 Julkaisut

Outi Mäkelä: Kunnat voivat vaikuttaa sote-alueiden muodos­tu­miseen

Julkaistu: 13.05.2013 Julkaisut

Petteri Orpo: Sote-uudis­tuk­sessa ratkaisu

Julkaistu: 08.05.2013 Julkaisut

Lenita Toivakan terveiset perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryhmän kokoonpano uusiksi!

Julkaistu: 06.04.2013 Julkaisut

Outi Mäkelä metro­po­lieh­do­tuk­sista: Selvit­tä­mistä ei kannata pelätä

Julkaistu: 05.03.2013 Julkaisut

Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuettava kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu: 12.02.2013 Julkaisut

Kokoomus.fi