MENU
kunta­uu­dis­tus

kunta­uu­dis­tus


Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Julkaistu: 07.10.2013 Uncategorized

Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä

Julkaistu: 30.08.2013 Uncategorized

Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­lis­taa kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­sen

Julkaistu: 19.06.2013 Uncategorized

Toivakka: Kunta­lai­set on laitet­tava kuntien edelle

Julkaistu: 07.06.2013 Uncategorized

Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka

Julkaistu: 18.05.2013 Uncategorized

Mäkelä: Uuden hallin­to­ta­son sijaan etsit­tävä ratkai­suja arjen ongel­miin

Julkaistu: 16.11.2012 Uncategorized

Orpo: Palve­lua­loite vahvis­ta­maan demo­kra­tiaa ja paran­ta­maan palve­luita

Julkaistu: 08.10.2012 Uncategorized

Katai­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­nen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set

Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

Kokoo­mus julkaisi kunnal­lis­po­liit­ti­sen kannan­o­ton

Julkaistu: 17.06.2012 Uncategorized

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu: 05.06.2012 Uncategorized