Lenita Toivakka: Ikään­ty­neiden ääni kuuluviin – kokoomus.fi
MENU
Tag: kunta­uu­distus

Tag: kunta­uu­distus


Lenita Toivakka: Ikään­ty­neiden ääni kuuluviin

Julkaistu: 07.10.2013 Uncategorized

Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­linnon laajuus on kuntien omissa käsissä

Julkaistu: 30.08.2013 Uncategorized

Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­listaa kunta­uu­dis­tuksen etene­misen

Julkaistu: 19.06.2013 Uncategorized

Toivakka: Kunta­laiset on laitettava kuntien edelle

Julkaistu: 07.06.2013 Uncategorized

Virkkunen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­misen paikka

Julkaistu: 18.05.2013 Uncategorized

Mäkelä: Uuden hallin­to­tason sijaan etsittävä ratkaisuja arjen ongelmiin

Julkaistu: 16.11.2012 Uncategorized

Orpo: Palve­lua­loite vahvis­tamaan demokratiaa ja paran­tamaan palve­luita

Julkaistu: 08.10.2012 Uncategorized

Katainen väliky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuksen keskeinen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­tamaan hyvin­voin­ti­lu­paukset

Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

Kokoomus julkaisi kunnal­lis­po­liit­tisen kannanoton

Julkaistu: 17.06.2012 Uncategorized

Lenita Toivakka: Risikon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Julkaistu: 05.06.2012 Uncategorized

Kokoomus.fi