• FI
 • SV
 • MENU
  kunnal­lis­vaa­lit

  kunnal­lis­vaa­lit


  Kokoo­muk­sella satoja tapah­tu­mia ympäri Suomen

  Julkaistu: 26.10.2012 Uncategorized

  Petteri Orpo: Kyllä lähi­palveluille!

  Julkaistu: 14.10.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Poliit­ti­sen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

  Julkaistu: 13.10.2012 Uncategorized

  Katai­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­nen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set

  Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

  Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

  Julkaistu: 29.09.2012 Uncategorized

  Kokoo­mus asetti lähes 7 000 ehdo­kasta kunnal­lis­vaa­lei­hin

  Julkaistu: 18.09.2012 Uncategorized

  Katai­sen video­blogi: Haetaan hyvinvointi­yhteiskunnan uudis­ta­jia

  Julkaistu: 07.09.2012 Uncategorized

  Katai­nen: Tarvit­semme kunnan­valtuustoihin eteen­päin katso­via, taval­li­sia suoma­lai­sia, jotka uskal­ta­vat uudis­taa Suomea

  Julkaistu: 04.09.2012 Uncategorized

  Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

  Julkaistu: 08.03.2012 Uncategorized

  Kokoo­mus voitti Lovii­san kunnal­lis­vaa­leissa

  Julkaistu: 26.10.2009 Uncategorized