MENU
koulu­tus

koulu­tus


Sanni Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­set ulko­maan­kou­lut pidet­tävä maail­man huipulla

Julkaistu: 19.12.2018 Sivistys

Kokoo­mus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­va­paat ja esio­pe­tus uudis­te­taan

Julkaistu: 20.11.2018 Kannat Kulttuuri Sivistys Terveys Turvallisuus

Kokoo­muk­sen Petteri Orpo: EU:n pitää siir­tyä kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­tiin

Julkaistu: 08.11.2018 Tiedote

Petteri Orpo: pääsemme pitkälle, kun Suomessa saa tehdä

Julkaistu: 20.10.2018 Puheet

Omille siiville – syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy

Julkaistu: 12.10.2018 Ohjelmatyö Terveys

Kalle Joki­nen: Kokoomuk­sen johdolla yhte­is­kun­nasta tulee mahdol­listava ja kannustava

Julkaistu: 21.08.2018 Meddelande

Petteri Orpo: Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella tasa-arvoa ja parem­paa arkea

Julkaistu: 13.08.2018 Julkaisut Politiikka

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

Julkaistu: 25.04.2018 Sivistyspolitiikan verkosto Verkostoblogit

Lisää osaa­jia työelä­mään – Kokoo­muk­sen kuusi keinoa

Julkaistu: 15.08.2017 Julkaisut Politiikka resolution Talous Työ

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see: Yli 400 miljoo­nan panos­tuk­set koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen

Julkaistu: 25.04.2017 Julkaisut Politiikka resolution Sivistys