MENU
Jyrki Katai­nen

Jyrki Katai­nen


Petteri Orpo: We chose the side of democ­racy

Julkaistu: 02.12.2018 Puheet

Katai­nen: Palve­lui­den oltava kunta­päät­tä­jien demo­kraat­ti­sessa ohjauk­sessa

Julkaistu: 14.05.2013 Julkaisut

Millaista Euroop­paa haluamme?

Julkaistu: 08.05.2013 EU

Katai­nen: Kohti uusia kasvua­loja

Julkaistu: 06.05.2013 Julkaisut

Jyrki Katai­nen: “Terve­tu­loa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

Julkaistu: 26.04.2013 Ympäristö

Katai­nen: Hyvin­vointi edel­lyt­tää työtä ja kilpai­lu­ky­kyä

Julkaistu: 19.04.2013 Julkaisut

Kokoo­mus isän­nöi veljes­puo­luei­den katto­jär­jes­tön tapaa­mista Helsin­gissä

Julkaistu: 18.04.2013 Julkaisut

Katai­nen: Suomi takai­sin kasvuun

Julkaistu: 09.04.2013 Talous

Katai­nen: Lisää työtä Suomeen

Julkaistu: 24.03.2013 Julkaisut

Katai­nen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­lai­set uusia työpaik­koja

Julkaistu: 16.03.2013 Julkaisut