• FI
 • SV
 • MENU
  Jyrki Katai­nen

  Jyrki Katai­nen


  Jyrki Katai­sesta EPP:n vara­pu­heen­joh­taja

  Julkaistu: 22.10.2015 Uncategorized

  Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: 15.10.2015 Uncategorized

  Jyrki Katai­nen: Vastauk­sia ei löydy mennei­syy­destä

  Julkaistu: 13.05.2014 Uncategorized

  Katai­nen: Tehdään työtä työn puolesta

  Julkaistu: 30.04.2014 Uncategorized

  Jyrki Katai­nen toivot­taa hyvää pääsiäistä

  Julkaistu: 16.04.2014 Uncategorized

  Katai­sen video­blogi: Parempi Eurooppa syntyy parhailla teki­jöillä

  Julkaistu: 10.04.2014 Uncategorized

  Jyrki Katai­sen video­blogi: Meidän on jatket­tava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saatai­siin samaan neuvot­te­lu­pöy­tään

  Julkaistu: 14.03.2014 Uncategorized

  Katai­nen: Ukrai­nan kriisi kosket­taa koko Euroop­paa

  Julkaistu: 12.03.2014 Uncategorized

  Katai­nen: Raken­ta­valla työllä parem­paan Euroo­pan unio­niin

  Julkaistu: 12.02.2014 Uncategorized

  Katai­nen: Halli­tuk­sella kolme keskeistä tehtä­vää

  Julkaistu: 06.02.2014 Uncategorized