MENU
Jyrki Katai­nen

Jyrki Katai­nen


Jyrki Katai­sesta EPP:n vara­pu­heen­joh­taja

Julkaistu: 22.10.2015 Uncategorized

Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 15.10.2015 Uncategorized

Jyrki Katai­nen: Vastauk­sia ei löydy mennei­syy­destä

Julkaistu: 13.05.2014 Uncategorized

Katai­nen: Tehdään työtä työn puolesta

Julkaistu: 30.04.2014 Uncategorized

Jyrki Katai­nen toivot­taa hyvää pääsiäistä

Julkaistu: 16.04.2014 Uncategorized

Katai­sen video­blogi: Parempi Eurooppa syntyy parhailla teki­jöillä

Julkaistu: 10.04.2014 Uncategorized

Jyrki Katai­sen video­blogi: Meidän on jatket­tava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saatai­siin samaan neuvot­te­lu­pöy­tään

Julkaistu: 14.03.2014 Uncategorized

Katai­nen: Ukrai­nan kriisi kosket­taa koko Euroop­paa

Julkaistu: 12.03.2014 Uncategorized

Katai­nen: Raken­ta­valla työllä parem­paan Euroo­pan unio­niin

Julkaistu: 12.02.2014 Uncategorized

Katai­nen: Halli­tuk­sella kolme keskeistä tehtä­vää

Julkaistu: 06.02.2014 Uncategorized