• FI
 • SV
 • MENU
  julki­nen talous

  julki­nen talous


  Budjet­ti­neu­vot­te­lut saatu päätök­seen ? katso poimin­tamme budje­tista

  Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

  Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­laista ei saa tulla laitos­pal­ve­lu­la­kia

  Julkaistu: 15.08.2012 Uncategorized

  Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

  Julkaistu: 17.03.2012 Uncategorized

  Kataja: Talous­kas­vua ei saa myrkyt­tää väärillä veroilla

  Julkaistu: 26.02.2012 Uncategorized

  Suoma­lai­sen työn puolesta

  Julkaistu: 02.12.2010 Uncategorized

  Ravi: Julki­sen talou­den tasa­paino luo perus­tan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle

  Julkaistu: 23.06.2010 Uncategorized

  Orpo: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta pide­tään huolta

  Julkaistu: 09.06.2010 Uncategorized

  Katai­nen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvit­see talous­ku­ria mutta myös soli­daa­ri­suutta

  Julkaistu: Uncategorized

  Kohti parem­paa huomista

  Julkaistu: 12.04.2010 Uncategorized

  Jyrki Katai­nen EPP-ryhmän huip­pu­ko­kouk­sessa: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turva­taan tuot­ta­vuutta nosta­malla

  Julkaistu: 25.03.2010 Uncategorized