MENU
julki­nen talous

julki­nen talous


Budjet­ti­neu­vot­te­lut saatu päätök­seen ? katso poimin­tamme budje­tista

Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­laista ei saa tulla laitos­pal­ve­lu­la­kia

Julkaistu: 15.08.2012 Uncategorized

Katai­nen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä: ?Jos välit­tää, niin kantaa vastuuta?

Julkaistu: 17.03.2012 Uncategorized

Kataja: Talous­kas­vua ei saa myrkyt­tää väärillä veroilla

Julkaistu: 26.02.2012 Uncategorized

Suoma­lai­sen työn puolesta

Julkaistu: 02.12.2010 Uncategorized

Ravi: Julki­sen talou­den tasa­paino luo perus­tan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle

Julkaistu: 23.06.2010 Uncategorized

Orpo: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta pide­tään huolta

Julkaistu: 09.06.2010 Uncategorized

Katai­nen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvit­see talous­ku­ria mutta myös soli­daa­ri­suutta

Julkaistu: Uncategorized

Kohti parem­paa huomista

Julkaistu: 12.04.2010 Uncategorized

Jyrki Katai­nen EPP-ryhmän huip­pu­ko­kouk­sessa: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turva­taan tuot­ta­vuutta nosta­malla

Julkaistu: 25.03.2010 Uncategorized