• FI
 • SV
 • MENU
  Jan Vapaa­vuori

  Jan Vapaa­vuori


  Vapaa­vuori: Ennä­ty­sal­hai­nen valtion­lai­nan korko halli­tuk­sen vastuul­li­suu­den ansiota

  Julkaistu: 05.05.2012 Uncategorized

  Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori: Halli­tus panosti luot­ta­muk­seen

  Julkaistu: 22.03.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Puolus­tus­voi­ma­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lussa tyyli­virhe

  Julkaistu: 19.03.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Soli­daa­ri­suus­vero arvioi­tava osana halli­tuk­sen talous­pää­tös­ten koko­nai­suutta

  Julkaistu: 25.02.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori Yle-maksusta: “Budje­tin ulko­puo­li­nen rahoi­tus on myös sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen”

  Julkaistu: 16.12.2011 Uncategorized

  Minis­teri Vapaa­vuori: Kirje­ää­nes­tä­mi­nen tai sähköi­nen äänes­tä­mi­nen mahdol­lis­tet­tava ulko­suo­ma­lai­sille

  Julkaistu: 28.03.2011 Uncategorized

  Kokoo­mus kuun­te­lee myös ulko­suo­ma­lai­sia ? Katai­nen, Vapaa­vuori ja Anders Borg tapaa­vat suoma­lai­sia Tukhol­massa

  Julkaistu: 24.03.2011 Uncategorized

  Asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa tiis­taina 22.2. klo 16.45

  Julkaistu: 21.02.2011 Uncategorized