• FI
 • SV
 • MENU
  Jan Vapaa­vuori

  Jan Vapaa­vuori


  Vapaa­vuori: Keskus­tan luvuissa miljar­din euron lasku­virhe ? Sipi­län on päivi­tet­tävä sopeu­tuk­sen mitta­luokka

  Julkaistu: 31.03.2015 Uncategorized

  Jan Vapaa­vuo­ren puhe 17.1.2015

  Julkaistu: 19.01.2015 Uncategorized

  Jan Vapaa­vuori: Parhaille löytyy tilaa kovas­sa­kin kilpai­lussa

  Julkaistu: 07.01.2014 Uncategorized

  Katai­nen: Kokoo­mus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina

  Julkaistu: 09.11.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Kokoo­mus uskal­taa uudis­taa

  Julkaistu: 24.10.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Poliit­ti­sen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

  Julkaistu: 13.10.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Yksi­puo­li­nen rahoi­tus­mark­ki­na­vero vaaran­taisi suoma­lais­ten työpaik­koja

  Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tet­tävä ennen lopul­lista päätöstä

  Julkaistu: 09.09.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Budje­tin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­mi­nen

  Julkaistu: 30.08.2012 Uncategorized

  Vapaa­vuori: Budje­tin pain­opis­teenä velkaantumis­kehityksen tait­ta­mi­nen

  Julkaistu: 22.08.2012 Uncategorized