Vapaa­vuori: Keskustan luvuissa miljardin euron lasku­virhe ? Sipilän on päivi­tettävä sopeu­tuksen mitta­luokka – kokoomus.fi
MENU
Tag: Jan Vapaa­vuori

Tag: Jan Vapaa­vuori


Vapaa­vuori: Keskustan luvuissa miljardin euron lasku­virhe ? Sipilän on päivi­tettävä sopeu­tuksen mitta­luokka

Julkaistu: 31.03.2015 Uncategorized

Jan Vapaa­vuoren puhe 17.1.2015

Julkaistu: 19.01.2015 Uncategorized

Jan Vapaa­vuori: Parhaille löytyy tilaa kovas­sakin kilpai­lussa

Julkaistu: 07.01.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Typpi­pää­töstä pohdittava erittäin tarkasti

Julkaistu: 26.06.2013 Programarbete

Katainen: Kokoomus haluaa tuoda vakautta vaikeina aikoina

Julkaistu: 09.11.2012 Uncategorized

Vapaa­vuori: Kokoomus uskaltaa uudistaa

Julkaistu: 24.10.2012 Uncategorized

Vapaa­vuori: Poliit­tisen muta­painin lisään­tyminen huoles­tuttava ilmiö

Julkaistu: 13.10.2012 Uncategorized

Vapaa­vuori: Yksipuo­linen rahoi­tus­mark­ki­navero vaaran­taisi suoma­laisten työpaikkoja

Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

Vapaa­vuori: Poliisi­uudistusta on vielä selvi­tettävä ennen lopul­lista päätöstä

Julkaistu: 09.09.2012 Uncategorized

Vapaa­vuori: Budjetin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­minen

Julkaistu: 30.08.2012 Uncategorized

Kokoomus.fi