Petteri Orpo: Kokoo­muksen raken­nettava reilua yhteis­kuntaa – kokoomus.fi
MENU
Tag: hyvin­vointi

Tag: hyvin­vointi


Petteri Orpo: Kokoo­muksen raken­nettava reilua yhteis­kuntaa

Julkaistu: 15.08.2016 Uncategorized

Stubb: Suomi pystyy parempaan - yhdessä

Julkaistu: 16.12.2015 Uncategorized

Tolvanen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Julkaistu: 13.10.2012 Uncategorized

Katainen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Julkaistu: 29.09.2012 Uncategorized

Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Julkaistu: 30.08.2012 Uncategorized

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­laista ei saa tulla laitos­pal­ve­lu­lakia

Julkaistu: 15.08.2012 Uncategorized

Risikko: Kokoomus kannattaa vanhus­pal­ve­lu­lakia - Vanhuk­silla oikeus saada monipuo­lisia palveluja, hoitoa ja hoivaa

Julkaistu: 09.08.2012 Uncategorized

Lenita Toivakka: Perus­pal­velut ovat olennainen osa sosiaa­li­turvaa

Julkaistu: Uncategorized

Mitkä ovat suoma­laisten perus­ta­voitteet, ja miten niihin päästään?

Julkaistu: 08.05.2012 Uncategorized

Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan puolus­ta­minen on talouden kasvun ja kasvu­yrit­tä­jyyden puolus­ta­mista

Julkaistu: 20.02.2012 Uncategorized

Kokoomus.fi