MENU
hyvin­vointi

hyvin­vointi


Petteri Orpo: Kokoo­muk­sen raken­net­tava reilua yhteis­kun­taa

Julkaistu: 15.08.2016 Uncategorized

Stubb: Suomi pystyy parem­paan - yhdessä

Julkaistu: 16.12.2015 Uncategorized

Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Julkaistu: 13.10.2012 Uncategorized

Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Julkaistu: 29.09.2012 Uncategorized

Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Julkaistu: 30.08.2012 Uncategorized

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­laista ei saa tulla laitos­pal­ve­lu­la­kia

Julkaistu: 15.08.2012 Uncategorized

Risikko: Kokoo­mus kannat­taa vanhus­pal­ve­lu­la­kia - Vanhuk­silla oikeus saada moni­puo­li­sia palve­luja, hoitoa ja hoivaa

Julkaistu: 09.08.2012 Uncategorized

Lenita Toivakka: Perus­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa

Julkaistu: Uncategorized

Mitkä ovat suoma­lais­ten perus­ta­voit­teet, ja miten niihin pääs­tään?

Julkaistu: 08.05.2012 Uncategorized

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan puolus­ta­mi­nen on talou­den kasvun ja kasvu­yrit­tä­jyy­den puolus­ta­mista

Julkaistu: 20.02.2012 Uncategorized