• FI
 • SV
 • MENU
  Henna Virk­ku­nen

  Henna Virk­ku­nen


  Meppi­ter­vei­set: Virk­ku­nen toteaa, että britit menet­ti­vät vaiku­tus­val­tansa

  Julkaistu: 30.06.2016 Uncategorized

  Meppi­ter­vei­set: Virk­ku­nen muis­tut­taa, että Turkin ongel­mia ei saa unoh­taa

  Julkaistu: 04.05.2016 Uncategorized

  Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä ener­gi­au­nio­nin tavoit­teena on ener­giao­ma­va­rai­suu­den nosta­mi­nen ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen

  Julkaistu: 16.12.2015 Uncategorized

  Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

  Julkaistu: 18.05.2015 Uncategorized

  Virk­ku­nen: Ilman muutok­sia Suomi pysyy talou­den perän­pi­tä­jänä

  Julkaistu: 05.03.2015 Uncategorized

  Virk­ku­nen: Komis­sio teki rohkeita valin­toja

  Julkaistu: 09.01.2015 Uncategorized

  Virk­ku­nen: Yhtei­nen euroop­pa­lai­nen ulko­po­li­tiikka on saanut lisää painoar­voa

  Julkaistu: 17.10.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Henna Virk­kusesta kunta- ja liiken­ne­mi­nis­teri

  Julkaistu: 01.04.2014 Uncategorized

  Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka

  Julkaistu: 18.05.2013 Uncategorized

  Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

  Julkaistu: 08.10.2012 Uncategorized