Meppi­ter­veiset: Virkkusen mukaan tarve EU:n puolus­tusyh­teis­työlle on kasvanut – kokoomus.fi
MENU
Tag: Henna Virkkunen

Tag: Henna Virkkunen


Meppi­ter­veiset: Virkkusen mukaan tarve EU:n puolus­tusyh­teis­työlle on kasvanut

Julkaistu: 17.11.2016 Uncategorized

Meppi­ter­veiset: Virkkunen toteaa, että britit menet­tivät vaiku­tus­val­tansa

Julkaistu: 30.06.2016 Uncategorized

Meppi­ter­veiset: Virkkunen muistuttaa, että Turkin ongelmia ei saa unohtaa

Julkaistu: 04.05.2016 Uncategorized

Meppi­ter­veiset: Virkkusen mielestä energi­au­nionin tavoit­teena on energiao­ma­va­rai­suuden nosta­minen ja päästöjen vähen­tä­minen

Julkaistu: 16.12.2015 Uncategorized

Meppi­ter­veiset: Virkkusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­lisuus

Julkaistu: 18.05.2015 Uncategorized

Virkkunen: Ilman muutoksia Suomi pysyy talouden perän­pi­täjänä

Julkaistu: 05.03.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Energi­au­nionin raamit hahmot­tuvat

Julkaistu: 27.02.2015 Programarbete

Virkkunen: Komissio teki rohkeita valintoja

Julkaistu: 09.01.2015 Uncategorized

Virkkunen: Yhteinen euroop­pa­lainen ulkopo­li­tiikka on saanut lisää painoarvoa

Julkaistu: 17.10.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Puura­ken­ta­misen lisää­minen on myös ympäris­töteko

Julkaistu: 30.09.2014 Programarbete

Kokoomus.fi