MENU
Harri Jaskari

Harri Jaskari


Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Sähkö ? maail­man tärkein keksintö erityi­sesti suoma­lai­sille

Julkaistu: 30.04.2013 Ohjelmatyö

Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta

Julkaistu: 30.11.2012 Ohjelmatyö

Edus­kun­ta­ryh­män kasvu­työ­ryhmä: Asenne ratkai­see yrit­tä­jyy­dessä ja kasvussa

Julkaistu: 21.03.2012 Talous Työ