• FI
 • SV
 • MENU
  halli­tus

  halli­tus


  Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muk­sen linja näkyy halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sissa

  Julkaistu: 17.03.2018 Puheet

  Orpo: Kerro uskot­tava vaih­toehto, Soini

  Julkaistu: 05.04.2013 Julkaisut

  Petteri Orpo: Erin­omaista, halli­tus!

  Julkaistu: 21.03.2013 Julkaisut

  Keinoja kestä­vän talous­kas­vun, työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen

  Julkaistu: 28.02.2013 Julkaisut Työ

  Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja

  Julkaistu: 26.02.2013 Julkaisut