Kalle Jokinen: Kokoo­muksen johdolla yhteis­kun­nasta tulee mahdol­listava ja kannustava – kokoomus.fi
MENU
Tag: eduskun­ta­ryhmä

Tag: eduskun­ta­ryhmä


Kalle Jokinen: Kokoo­muksen johdolla yhteis­kun­nasta tulee mahdol­listava ja kannustava

Julkaistu: 21.08.2018 Meddelande

Eelis Loikkanen kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän viestin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu: 21.05.2018 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen ryhmäpuhe eduskun­nassa 22.11.2017

Julkaistu: 22.11.2017 Julkaisut Politiikka Puheet

Lauslahti: Ammatil­linen koulutus vastaamaan yhä paremmin työelämän muutoksiin

Julkaistu: 31.01.2017 Julkaisut

Männistö ja Kauma: Digimark­kinat hyötyi­sivät jousta­vam­masta tekijä­noi­keu­desta

Julkaistu: 19.03.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen Eestilä ja Kurvinen: Aluepo­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

Julkaistu: 15.03.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

Julkaistu: 13.02.2013 Sivistys

Petteri Orpo valittiin jatkamaan Kokoo­muksen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Julkaistu: 04.02.2013 Rekry-uutisia

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi Juuso Rönnholm

Julkaistu: 01.02.2013 Rekry-uutisia

Orpo: Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä valmis alentamaan palkkiotaan

Julkaistu: 03.01.2013 Julkaisut

Kokoomus.fi