• FI
 • SV
 • MENU
  edus­kun­ta­ryhmä

  edus­kun­ta­ryhmä


  Yrit­tä­jyys­ta­voit­teet

  Julkaistu: 21.03.2019 Kannat Talous Työ

  Kalle Joki­nen: Kokoomuk­sen johdolla yhte­is­kun­nasta tulee mahdol­listava ja kannustava

  Julkaistu: 21.08.2018 Meddelande

  Eelis Loik­ka­nen kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­riksi

  Julkaistu: 21.05.2018 Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe edus­kun­nassa 22.11.2017

  Julkaistu: 22.11.2017 Julkaisut Politiikka Puheet

  Laus­lahti: Amma­til­li­nen koulu­tus vastaa­maan yhä parem­min työelä­män muutok­siin

  Julkaistu: 31.01.2017 Julkaisut

  Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

  Julkaistu: 19.03.2013 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen Eestilä ja Kurvi­nen: Alue­po­li­tii­kalla työtä ja kasvua!

  Julkaistu: 15.03.2013 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

  Julkaistu: 13.02.2013 Sivistys

  Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

  Julkaistu: 04.02.2013 Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi Juuso Rönn­holm

  Julkaistu: 01.02.2013 Rekry-uutisia